Timmerbedrijf R. Bommezijn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

Contactgegevens:
Richard Bommezijn
Kloosterwei 14
2361 XL  Warmond

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@timmerbedrijfbommezijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Timmerbedrijf R. Bommezijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Timmerbedrijf R. Bommezijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Timmerbedrijf R. Bommezijn) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Timmerbedrijf R. Bommezijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Timmerbedrijf R. Bommezijn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Timmerbedrijf R. Bommezijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@timmerbedrijfbommezijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie geldig paspoort zowel de voor- en achterzijden polycarbonaat pagina of ID bewijs zowel de voor- als achterkant van uw ID-kaart. Om mogelijk misbruik van uw ID bewijs te voorkomen verzoeken wij u uw BSN nummer onleesbaar te maken. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Timmerbedrijf R. Bommezijn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Timmerbedrijf R. Bommezijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@timmerbedrijfbommezijn.nl

Website Timmerbedrijf R. Bommezijn
Er kan foto- en beeldmateriaal gemaakt worden ten behoeve van onze website en voor eventueel promotiemateriaal. Uiteraard wordt hier van tevoren over gecommuniceerd en om goedkeuring gevraagd.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het kan zijn dat onze privacy- en cookiebeleid wordt gewijzigd. Kijk daarom regelmatig welke versie we hanteren. Deze wijzigingen kunnen voortvloeien uit andere technieken de we inzetten of regelgeving waar we aan moeten voldoen.

logo Timmerbedrijf Bommezijn

Een vrijblijvende offerte in
drie eenvoudige stappen!

OFFERTE AANVRAGEN

logo Timmerbedrijf Bommezijn

Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een offerte op te vragen.
Onze planning voor 2024 is zo goed als vol. De ruimte die we nog hebben, houden we vrij voor vaste klanten.
We hopen op je begrip.